Usvojen Proračun Varaždinske županije

Aktualno 11. prosinca 2020

Proteklog je utorka, 8. prosinca održana 19. sjednica Skupštine Varaždinske županije. Vijećnici su na sjednici raspravljali o 22 točke koje su se našle na Dnevnom redu, a najvažnija je bila ona o Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu.

Aktualni sat

Po prvi je puta, sjednica Skupštine Varaždinske županije, zbog epidemioloških razloga održana online putem platforme Zoom. S obzirom na brojne aktualnosti u društvu ni to nije obeshrabrilo vijećnike da iskoriste svoje pravo i postave po dva pitanja županu, njegovim zamjenicima ili predsjedniku Skupštine. SDP-ovi vijećnici ponovno su bili među aktivnijima, a pitanja su redom postavili Hrvoje Kovač, Krešimir Šalig, Luka Zrinski i Dubravka Biberdžić.

Prvi za online govornicu izašao je predsjednik Kluba vijećnika Hrvoje Kovač. Svoje pitanje uputio je  županu Radimiru Čačiću tražeći od njega dodatne informacije o programu produženog boravka u osnovnim školama te garancije kako učitelji koji ga provode neće dobiti otkaz.

Drugo je pitanje predsjednik Kluba vijećnika usmjerio prema aktualnoj situaciji s COVID-19 krizom i problemima s kojima se nose sektorske ambulante diljem Varaždinske županije zbog izolacije i/ili samoizolacije medicinskih timova, a zbog čega posljedično građani ostaju bez primarne zdravstvene zaštite.

Na vijećnika Kovača nadovezao se Krešimir Šalig potencirajući problem dugih redova na otvorenom ispred ambulanti u gradovima Varaždinske županije predloživši pritom da se osiguraju šatori za pacijente koji čekaju na prijem.

Luka Zrinski u svom se prvom pitanju osvrnuo na probleme s kojima se nose studenti iz studentskog doma u Varaždinu koji isti moraju napustiti u roku od 48 sati zbog zaraze koronavirusom.

Drugo je pitanje Zrinski uputio županu Radimiru Čačiću zatraživši od njega odgovor na pitanje da li će zatražiti od ministra Beroša ostavku zbog načina vođenja Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Vijećnicu Dubravku Biberdžić zanimalo je stanje oko onkoloških pacijenata i njihovom pristupu bolnici s obzirom na epidemiološke uvjete.

U drugom je pitanju Biberdžić zatražila komentar župana Čačića na najavljenu prodaju javne tvrtke „Termoplin“.

Po završetku aktualnog sata, nastavilo se s točkama koje su se našel na Dnevnom redu 19. sjednice Skupštine Varaždinske županije. Najviše interesa pobudila je rasprava o Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu kojeg su vijećnici SDP-a prihvatili.

Proračun Varaždinske županije za 2021. godinu iznosi 290,6 milijuna kuna, što je 2,1 posto više od prošlogodišnjeg. Konsolidirani proračun za sljedeću godinu, u koji su uključeni svi proračunski korisnici, iznosi pak 1,5 milijarde kuna, što je na razini ovogodišnjeg.

O razlozima prihvaćanja Proračuna govorili su vijećnici Zrinski i Biberdžić, a svoj je komentar na Proračun dao i vijećnik Grudenić.

Raspravu o Prijedlogu odluke o odobravanju sklapanja sudske ili izvansudske nagodbe u nepravomoćnim parničnim predmetima pokrenutim radi isplate sufinanciranja troškova najamnina za školske građevine po modelu javno privatnog partnerstva na području Varaždinske županije u ime Kluba vijećnika SDP-a vodio je Vladimir Grudenić.

Dok je o prihvaćanju projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ i inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin govorio Krešimir Šalig. U 2021. godini počinje realizacija dva centra kompetentnosti, u poljoprivredi i zdravstvu, koji su vrijedni više od 180 milijuna kuna, od čega je čak 160 milijuna osigurano iz EU. Vijećnici su na sjednici sada i formalno prihvatili uspostavu centara pri Srednjoj školi Arboretum Opeka i Medicinskoj školi Varaždin.

Vijećnici Luka Zrinski i Hrvoje Kovač aktivni su bili na točki o prestanku rada, odnosno gašenju županijske tvrtke AZRA d.o.o., Agencija za razvoj Varaždinske županije. Županija je tu tvrtku osnovala 2005. godine za privlačenje sredstava iz EU fondova i investicija, no 2018. godine je, sukladno novim zakonskim propisima, morala osnovati Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije, koja je preuzela poslove pripreme i provedbe EU projekata. Riječ je o završetku procesa čišćenja naslijeđenih dubioza AZRA-e koje su se kumulirale do 2017. godine, dok je u zadnje 2,5 godine učinjeno sve moguće da bi se naplatila potraživanja i smanjile obveze. Broj zaposlenih je s 24 smanjen na pet, dok su neplaćena potraživanja s 1,7 milijuna kuna smanjena na 767.000 kuna.

Vijećnici su prihvatili i zaključak o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Varaždinske županije za prva dva tromjesečja 2021. godine, odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Varaždinske  županije za 2022. godinu, kao i odluku o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Varaždinske  županije za 2021. godinu. Usvojena je i odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije te odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije. Prihvaćena je informacija o stanju gospodarstva Varaždinske županije za 2019. i prvo polugodište 2020. godine, a dana je i suglasnost na izmjene i dopune financijskog plana ŽUC-a za ovu godinu te na financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Zadnje javljanje na Skupštini imao je vijećnik Zrinski predloživši sanaciju županijske ceste Škriljevec – Radovan.

Uz to što su prihvatili Program zaštite zraka Varaždinske županije za razdoblje od 2020. do 2025. godine, vijećnici su usvojili i Program kontrole populacije napuštenih pasa Varaždinske županije za razdoblje od 2020. do 2025. godine, kao i ostale točke s dnevnog reda.