U lokalnoj samoupravi

Hrvoje Kovač
Zamjenik gradonačelnika

Siniša Štefičar
Vijećnik Gradskog vijeća
Predsjednik Kluba vijećnika SDP/HSU

Alojz Gredelj
Vijećnik Gradskog vijeća