VIDEO: Održana posljednja sjednica Skupštine Varaždinske županije

Aktualno 24. veljače 2021

Proteklog je utorka, 23. veljače održana 20. sjednica Skupštine Varaždinske županije. Bila je to ujedno i posljednja sjednica Skupštine Varaždinske županije u ovom mandatu, a vijećnici su na sjednici raspravljali o 20 točaka koje su se našle na Dnevnom redu.

Aktualni sat

Sjednica je i ovoga puta, zbog epidemioloških razloga održana online putem platforme Zoom, ali ni to, s obzirom na brojne aktualnosti u društvu nije obeshrabrilo vijećnike da iskoriste svoje pravo i postave po dva pitanja županu, njegovim zamjenicima ili predsjedniku Skupštine. SDP-ovi su vijećnici ponovno bili među aktivnijima, a pitanja su redom postavili Dubravka Biberdžić, Luka Zrinski i Hrvoje Kovač.

Vijećnica Biberdžić otvorila je “aktualac” posljednje, u ovom mandatu, 20. sjednice Skupštine Varaždinske županije. Vijećnica je približila kolegama vijećnicima problem ulaska u zgradu Porezne uprave kao i velike gužve koje se nepotrebno stvaraju pred javnim zgradama.

Što je s fondom pomoći obrtnicima te tko je sve ostvario pomoć od Varaždinske županije zanimalo je vijećnicu Biberdžić u drugom pitanju koje je postavila na aktualnom satu.

Vijećnik Zrinski u svom je prvom pitanju potencirao rezultate nedavnog istraživanje o mentalnom zdravlju mladih za vrijeme pandemije zatraživši pritom informacije o aktivnostima Varaždinske županije po tom pitanju.

Drugo je pitanje vijećnik Zrinski usmjerio na diskriminacijsku odluku o tome tko može, a tko ne parkirati u krugu Opće bolnice u Varaždinu.

Viječnik Kovač svoje je prvo pitanje fokusirao na problem kako, usprkos povoljnim epidemiološkim uvjetima pacijenti i dalje na pregled kod liječnika moraju čekati stojeći ispred Domova zdravlja izloženi niskim temperaturama dok su čekaonice potpuno prazne.

Drugo pitanje vijećnik Kovač uputio je županu Radimiru Čačiću i ravnatelju Županijske uprave za ceste Tomislavu Osonjačkom tražeći pritom odgovor kada je moguće očekivati sanaciju županijske ceste koja spaja Bednjansko i Kameničko Podgorje.

Naši su vijećnici bili aktivni i nakon aktualnog sata, a između ostaloga, vijećnici su donijeli odluku o dodjeli javnih priznanja u 2021. godini. Nagrada za životno djelo Varaždinske županije se posthumno dodjeljuje Branku Kežmanu, iznimnom čovjeku i velikom promotoru Županije u zemlji i šire, dugogodišnjem predsjedniku Udruge vinogradara „Trsek“ koji je dao trajni doprinos promidžbi Županije. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju bit će dodijeljena Općoj bolnici Varaždin kao pravnoj osobi, koja se u proteklom izazovnom razdoblju uzrokovanom koronavirusom istaknula prilagođenom organizacijom rada bolničkog sustava i posebnim načinom zbrinjavanja pacijenata, a sve uz redovitu realizaciju brojnih projekta, te dr. Katici Čusek Adamić, spec. epidemiologije, voditeljici Epidemiološke djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, koja se iskazala izuzetnim trudom, doprinosom i odricanjem za dobrobit građana županije tijekom koronakrize. Dobitnici nagrade za doprinos ugledu i promociji varaždinske županije u zemlji i svijetu su Udruga Varaždinsko bučino ulje, Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj“ i Robert Kopjar.

Župan Radimir Čačić je podnio izvješće o radu za drugo polugodište 2020. godine, a ujedno najavio nove, velike i važne projekte. Vijećnica Biberdžić ponovno je potencirala županijski Fond pomoći gospodarstvenicima u sklopu ove točke Dnevnog reda.

Vijećnici su usvojili odluku od izmjenama i dopunama Statuta Varaždinske županije, kojim je ovaj akt usklađen s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Budući da novi Zakon propisuje broj članova predstavničkoga tijela u odnosu na broj stanovnika u županiji, na način da županije sa 100.000 do 200.000 stanovnika imaju 37 članova, broj članova Županijske skupštine je sa sadašnjih 41 smanjen na 37 vijećnika. Uz to, župan Varaždinske županije imat će ubuduće jednog zamjenika, kao što određuje Zakon za županije do 250.000 stanovnika.

I Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije usklađena je s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Izmjenom Zakona izričito je utvrđeno da se naknada utvrđuje u neto iznosu po članu predstavničkog tijela, pri čemu za Varaždinsku županiju utvrđeno da ukupna godišnja naknada neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 14.000 kuna.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog o prodaji paketa od 34.926 dionica Hidroinga d.d., što čini 17,5 % ukupnog portfelja Županije u tom Društvu, odnosno 25,03 % upravljačkih, redovnih dionica. Prodaja dionica obavit će se javnim prikupljanjem ponuda, a ako se prodaja realizira po početnoj cijeni od 90 kuna, prihod županijskog proračuna iznosio bi 3.143.340 kuna.

Izmijenjena je odluka o osnivanju trgovačkog društva Bukotermal za što je podršku u ime vijećnika SDP-a predstavio vijećnik Zrinski.

Prihvaćen je i kapitalni projekt uređenja zgrade Vodotornja, za koji će se Županija zadužiti u iznosu od 6 milijuna kuna, uz fiksnu godišnju kamatu od 1,28 posto te rok otplate od 8 godina. Usvojen je i niz izvještaja, među kojima i ono o stanju nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji o kojm je govorio predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Hrvoje Kovač.

Kovač je ponovno bio aktivan prilikom predstavljanja plana razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2021. godinu.

Na sjednici je prihvaćen prvi rebalans proračuna za 2021., kojim je došlo do manjih izmjena i dopuna u četiri od devet upravnih odjela. Među ostalim, povećana su sredstva za specijalističke liječničke preglede operativnih vatrogasaca (1,1 milijun kuna), a uz to je za nesmetanu provedbu EU projekata uređenja Županijske palače i „Responsible Green Destination Amazon of Europe“, ugovorenih početkom ove godine, osigurano dodatnih 1,5 milijuna kuna.

Prihvaćen je prijedlog o osnivanju javne ustanove Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije, a uz izvješće o radu Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“, prihvaćeno je i izvješće o radu Zaklade za pomoć djecu Vita.